ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Yao Jun 2 5 นาที - 10 นาที
Yao Jun 120 5 นาที - 7 นาที
Munak 75 0 นาที
Zhu Po Long 30 0 นาที
Mimic 5 0 นาที