ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "jawaii_in"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Thief Bug 1 90 นาที - 140 นาที
Thief Bug 1 80 นาที - 120 นาที