ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Cornutus 2 5 นาที - 10 นาที
Hydra 70 0 นาที
Cornutus 80 0 นาที
Marse 50 0 นาที
Obeaune 80 0 นาที
Merman 1 30 นาที - 50 นาที
Black Mushroom 15 3 นาที - 5 นาที