ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Vadon 2 5 นาที - 10 นาที
Vadon 60 0 นาที
Hydra 15 0 นาที
Kukre 60 0 นาที
Marina 60 0 นาที
Plankton 85 0 นาที