ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx5_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Sidewinder 60 0 นาที
Marduk 60 0 นาที
Matyr 40 0 นาที
Requiem 40 0 นาที
Whisper 40 0 นาที
Mimic 7 10 นาที - 15 นาที
Wraith 2 60 นาที - 90 นาที