ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx5"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Sidewinder 50 0 นาที
Marduk 50 0 นาที
Matyr 30 0 นาที
Requiem 30 0 นาที
Whisper 30 0 นาที
Mimic 7 10 นาที - 15 นาที
Wraith 1 60 นาที - 90 นาที
Pharaoh 1 120 นาที - 135 นาที