ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Minorous 2 5 นาที - 10 นาที
Minorous 80 0 นาที
Anubis 15 0 นาที
Mimic 4 10 นาที - 15 นาที
Pasana 100 0 นาที