ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Marduk 2 5 นาที - 10 นาที
Drainliar 10 0 นาที
Marduk 80 0 นาที
Matyr 30 0 นาที
Requiem 60 0 นาที
Whisper 30 0 นาที
Mimic 5 10 นาที - 15 นาที