ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Requiem 2 5 นาที - 10 นาที
Drainliar 25 0 นาที
Matyr 40 0 นาที
Requiem 80 0 นาที
Zerom 30 0 นาที
Whisper 20 0 นาที