ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gon_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Rice Cake Boy 2 5 นาที - 10 นาที
Zipper Bear 90 0 นาที
Baby Leopard 100 0 นาที
Green Plant 5 0 นาที
Rice Cake Boy 10 0 นาที