ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gon_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Evil Nymph 2 5 นาที - 10 นาที
White Plant 10 0 นาที
Hermit Plant 20 10 นาที - 15 นาที
Evil Nymph 50 10 นาที - 15 นาที
Taoist Hermit 30 0 นาที
Evil Snake Lord 1 95 นาที - 96 นาที