ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_step"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Wind Ghost 2 5 นาที - 10 นาที
Mimic 5 1 นาที - 2 นาที
Raydric Archer 20 0 นาที
Wind Ghost 100 2 นาที