ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_sew04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Anolian 2 5 นาที - 10 นาที
Anolian 150 2 นาที
Gargoyle 20 0 นาที
Drainliar 10 0 นาที