ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_sew03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Sting 2 5 นาที - 10 นาที
Sting 120 0 นาที
Cramp 5 0 นาที
Drainliar 37 0 นาที