ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_sew01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Gargoyle 2 5 นาที - 10 นาที
Gargoyle 30 0 นาที
Arclouze 10 0 นาที
Whisper 50 0 นาที