ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Injustice 2 5 นาที - 10 นาที
Skeleton Prisoner 60 0 นาที
Cramp 20 0 นาที
Hunter Fly 10 0 นาที
Injustice 50 0 นาที
Rybio 15 0 นาที
Phendark 10 0 นาที
Zealotus 1 15 นาที - 20 นาที