ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Zombie Prisoner 2 5 นาที - 10 นาที
Ghoul 30 0 นาที
Whisper 11 0 นาที
Skeleton Prisoner 60 0 นาที
Zombie Prisoner 80 0 นาที