ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_knt02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Raydric 2 5 นาที - 10 นาที
Joker 10 0 นาที
Raydric 120 0 นาที
Whisper 5 0 นาที
Blood Knight 1 60 นาที - 90 นาที
Raydric Archer 20 0 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Knight of Abyss 1 60 นาที - 90 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 10 0 นาที