ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_chyard"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ghoul 35 0 นาที
Zombie 30 0 นาที
Wraith 70 0 นาที
Evil Druid 20 0 นาที
Hunter Fly 3 0 นาที
Mimic 3 0 นาที
Dark Lord 1 120 นาที - 135 นาที