ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_cas01_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Rideword 20 0 นาที
Baphomet Jr. 25 0 นาที
Dark Frame 25 0 นาที
Sage Worm 25 0 นาที
Whisper 15 0 นาที
Alice 1 0 นาที