ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_cas01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Rideword 15 0 นาที
Baphomet Jr. 20 0 นาที
Dark Frame 20 0 นาที
Sage Worm 20 0 นาที
Whisper 10 0 นาที
Alice 1 0 นาที
Tyrfing 1 120 นาที - 180 นาที
Mysteltainn 1 120 นาที - 180 นาที
Ogretooth 1 120 นาที - 180 นาที