ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gefenia02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] False Angel 2 5 นาที - 10 นาที