ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gefenia02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] False Angel 2 5 นาที - 10 นาที
False Angel 30 0 นาที
Succubus 20 0 นาที
Incubus 10 0 นาที
Violy 40 0 นาที
Mini Demon 30 0 นาที
Bathory 30 0 นาที
Bloody Knight 1 60 นาที - 110 นาที
Mysteltainn 1 300 นาที - 540 นาที
Executioner 1 300 นาที - 540 นาที
Ogretooth 1 180 นาที - 300 นาที
Abyssmal Knight 2 30 นาที - 45 นาที
Fake Angel 10 0 นาที
Succubus 6 0 นาที
Incubus 6 0 นาที
Mini Demon 10 5 นาที
Apolcalips 8 5 นาที
Bloody Knight 5 5 นาที
Poring 1 0 นาที
Gryphon 1 60 นาที - 90 นาที
Chimera 1 120 นาที - 180 นาที