ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gefenia01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Violy 2 5 นาที - 10 นาที
False Angel 60 0 นาที
Succubus 10 0 นาที
Incubus 10 0 นาที
Violy 30 0 นาที
Mini Demon 20 0 นาที
Bathory 30 0 นาที
Bloody Knight 1 60 นาที - 110 นาที
Mysteltainn 1 180 นาที - 300 นาที
Executioner 1 300 นาที - 540 นาที
Ogretooth 1 300 นาที - 540 นาที
Abyssmal Knight 3 30 นาที - 45 นาที
Fake Angel 10 0 นาที
Mini Demon 6 5 นาที
Apolcalips 4 5 นาที
Elder 10 5 นาที
Bloody Knight 2 5 นาที
Poring 1 0 นาที
Executioner 1 60 นาที - 90 นาที
Mysteltainn 1 120 นาที - 180 นาที