ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild14"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Orc Lady 2 5 นาที - 10 นาที
Orc Warrior 15 0 นาที
Orc Archer 50 0 นาที
High Orc 220 0 นาที
Orc Lady 110 0 นาที
Orc Hero 1 120 นาที - 135 นาที