ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Goblin 2 5 นาที - 10 นาที
Poporing 20 0 นาที
Smokie 15 0 นาที
Coco 40 0 นาที
Goblin 50 0 นาที
Goblin 50 0 นาที
Goblin 50 0 นาที
Goblin 60 0 นาที
Goblin 60 0 นาที
Panzer Goblin 1 4 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที