ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Orc Warrior 2 5 นาที - 10 นาที
Orc Warrior 150 0 นาที
Poporing 20 0 นาที
Yoyo 20 0 นาที
Horn 25 0 นาที
Orc Lady 60 0 นาที
Blue Plant 3 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 3 15 นาที - 23 นาที
Orc Lord 1 120 นาที - 135 นาที