ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Chonchon 2 5 นาที - 10 นาที
Creamy 30 0 นาที
Poring 30 0 นาที
Fabre 50 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Willow 30 0 นาที
ChonChon 30 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Stainer 5 5 นาที - 8 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที