ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Petite 2 5 นาที - 10 นาที
Poporing 10 0 นาที
Shining Plant 4 30 นาที - 45 นาที
Petit 100 1 นาที - 2 นาที
Sky Petit 100 1 นาที - 2 นาที
Stainer 20 0 นาที