ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Nightmare 80 1 นาที - 2 นาที
Argos 30 0 นาที
Bathory 30 0 นาที
Jakk 30 2 นาที - 3 นาที
Marionette 15 0 นาที
Myst 20 0 นาที
Whisper 35 0 นาที
White Plant 12 5 นาที - 7 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Doppelganger 1 120 นาที - 135 นาที