ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Whisper 2 5 นาที - 10 นาที
Familiar 10 0 นาที
Poison Spore 40 0 นาที
Argos 40 0 นาที
Bathory 5 0 นาที
Dustiness 10 0 นาที
Jakk 28 0 นาที
Whisper 60 0 นาที
Blue Plant 1 5 นาที - 7 นาที
Black Mushroom 5 3 นาที - 5 นาที
White Plant 1 5 นาที - 7 นาที
Dracula 1 120 นาที - 135 นาที