ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 25 0 นาที
Drops 25 0 นาที
Poporing 25 0 นาที
Metaling 25 0 นาที
Porcellio 10 0 นาที
Thief Bug 30 0 นาที
Red Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Yellow Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Red Mushroom 10 2 นาที - 3 นาที