ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Goat 55 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Harpy 5 30 นาที - 50 นาที
Giearth 2 60 นาที - 110 นาที
Red Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Yellow Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Black Mushroom 5 2 นาที - 3 นาที