ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Driller 10 0 นาที
Driller 15 0 นาที
Driller 10 0 นาที
Driller 10 0 นาที
Demon Pungus 30 0 นาที
Ungoliant 1 1260 นาที - 2510 นาที