ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Demon Pungus 30 0 นาที
Demon Pungus 20 0 นาที
Demon Pungus 5 5 นาที - 6 นาที
Punk 25 0 นาที
Punk 20 0 นาที
Punk 5 5 นาที - 6 นาที