ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower3_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Skeleton Archer 9 0 นาที
Alarm 100 0 นาที
Rideword 40 5 นาที - 8 นาที
Clock Tower Manager 4 30 นาที