ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Rideword 2 5 นาที - 10 นาที
Skeleton Archer 8 0 นาที
Alarm 60 0 นาที
Skeleton Archer 30 0 นาที
Clock Tower Manager 3 30 นาที