ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Deviruchi 2 5 นาที - 10 นาที
Skeleton Archer 5 0 นาที
Skeleton Archer 5 0 นาที
Punk 45 0 นาที
Alarm 20 0 นาที
Clock Tower Manager 1 30 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 7 นาที - 10 นาที
Alarm 1 7 นาที - 10 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 8 นาที - 11 นาที
Alarm 1 8 นาที - 11 นาที
Skeleton Archer 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 8 นาที - 11 นาที
Skeleton Archer 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 7 นาที - 10 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 30 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Skeleton Archer 1 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 1 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 1 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 1 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 1 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 2 5 นาที - 8 นาที
Skeleton Archer 1 7 นาที - 10 นาที
Alarm 1 8 นาที - 11 นาที
Alarm 1 8 นาที - 11 นาที
Alarm 1 7 นาที - 10 นาที
Skeleton Archer 1 7 นาที - 10 นาที
Alarm 1 9 นาที - 12 นาที
Skeleton Archer 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 7 นาที - 10 นาที