ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Bathory 2 5 นาที - 10 นาที
Clock Tower Manager 1 30 นาที
Bathory 70 4 นาที - 6 นาที
Skeleton Archer 12 2 นาที - 4 นาที
Baphomet Jr. 13 1 นาที - 3 นาที
Punk 15 1 นาที - 3 นาที
Skeleton Archer 1 0 นาที
Baphomet Jr. 53 1 นาที - 3 นาที
Punk 15 1 นาที - 3 นาที
Skeleton Archer 1 0 นาที
Baphomet Jr. 13 0 นาที
Punk 15 0 นาที