ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ayo_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Leaf Cat 2 5 นาที - 10 นาที
Leaf Cat 350 0 นาที
Whisper 10 0 นาที
Kraben 5 0 นาที
Ghoul 30 0 นาที