ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Karakasa 2 5 นาที - 10 นาที