ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Karakasa 2 5 นาที - 10 นาที
Poporing 13 0 นาที
Bigfoot 8 0 นาที
Hydra 8 0 นาที
Karakasa 40 0 นาที
Poison Toad 6 0 นาที
Miyabi Ningyo 6 0 นาที
Kappa 39 0 นาที