ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
[High LV] Penomena 2 5 นาที - 10 นาที
Cramp 45 0 นาที
Brilight 45 0 นาที
Penomena 8 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 10 5 นาที - 8 นาที
Penomena 7 5 นาที - 8 นาที
Penomena 25 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 13 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 7 5 นาที - 8 นาที
Penomena 4 5 นาที - 8 นาที
Penomena 4 5 นาที - 8 นาที
Penomena 15 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 5 นาที - 8 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Alarm 1 6 นาที - 9 นาที
Cramp 1 1 นาที - 2 นาที
Brilight 2 2 นาที - 3 นาที