ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] High Orc 2 5 นาที - 10 นาที
Drainliar 30 0 นาที
Orc Archer 30 0 นาที
High Orc 350 0 นาที