รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11119] จำนวนหน้า [556] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
1274 Refined Unholy Touch [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 1 0 0 179 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1273 Refined Bloody Roar [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 1 0 0 148 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1279 Brave Carnage Katar [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 20 10 0 130 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1272 Scratcher [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 20 10 0 120 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1173 Muramasa [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 1 0 0 204 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1190 Claymore [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 220 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1174 Executioner [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 190 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1187 Glorious Claymore [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 20 10 0 220 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1193 Eden Slayer II [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 185 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1280 Valorous Carnage Katar [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 20 10 0 130 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1267 Infiltrator [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 1 0 0 189 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1192 Eden Slayer I [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 162 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1194 Executioner [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 190 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1281 Glorious Bloody Roar [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 20 10 0 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1197 Eden Slayer III [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 200 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1183 Brave Assaulter's Katzbalger [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 20 10 0 200 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1177 Muramash [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 20 10 0 120 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1198 Cutlass [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 220 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1184 Valorous Assaulter's Katzbalger [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 20 10 0 200 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1195 Executioner [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 190 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป