รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11119] จำนวนหน้า [556] แสดงจำนวนที่ [21-40]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ▲ ร้านแคช เสริม
1312 Orcish Axe [0] อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 0 0 0 110 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1274 Refined Unholy Touch [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 1 0 0 179 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1195 Executioner [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 190 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1424 Refined Brocca [0] อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1 0 0 149 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1381 Novice Battle Axe [3] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 100 0 1 3 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1289 Eden Katar I [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 0 0 0 155 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1177 Muramash [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 20 10 0 120 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1389 Tomahawk [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 200 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1194 Executioner [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 190 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1315 Light Epsilon [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 1 0 0 229 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1313 Tourist Axe [0] อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 0 0 50 77 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1390 Light Epsilon [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 1 0 0 229 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1192 Eden Slayer I [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 162 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1286 Jamadhar [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 0 0 0 200 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1243 Novice Main-Gauche [0] อาวุธ - มีด อาวุธ 1 0 0.1 45 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1198 Cutlass [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 220 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1427 Spear Of Excellent [0] อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 20 10 0 160 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1431 Pole Axe [0] อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1 0 480 195 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1386 Doom Slayer [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 20 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1174 Executioner [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 190 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป