รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11119] จำนวนหน้า [556] แสดงจำนวนที่ [121-140]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม ▲
572 Lucky Cookie ฟื้นฟู ไม่มี 1,000 500 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
573 Chocolate Drink ฟื้นฟู ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
558 Chocolate ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
557 Neatly Sliced Rice Cake ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
556 Rice Cake Stick ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
539 Piece of Cake ฟื้นฟู ไม่มี 3,000 1,500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
540 Falcon Food ฟื้นฟู ไม่มี 2,000 1,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
541 PecoPeco Food ฟื้นฟู ไม่มี 3,000 1,500 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
544 Raw Fish ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
545 Condensed Red Potion ฟื้นฟู ไม่มี 150 75 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
546 Condensed Yellow Potion ฟื้นฟู ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
547 Condensed White Potion ฟื้นฟู ไม่มี 1,650 825 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
548 Cheese ฟื้นฟู ไม่มี 2,800 1,400 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
549 Yam ฟื้นฟู ไม่มี 180 90 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
550 Rice Cake ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
551 Sushi ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
552 Ketupat ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
553 Bao ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
554 Mochi ฟื้นฟู ไม่มี 400 200 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
555 Traditional Rice Cake ฟื้นฟู ไม่มี 100 50 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป