รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11119] จำนวนหน้า [556] แสดงจำนวนที่ [41-60]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม ▲
506 Green Potion ฟื้นฟู ไม่มี 40 20 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
505 Blue Potion ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
504 White Potion ฟื้นฟู ไม่มี 1,200 200 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
503 Yellow Potion ฟื้นฟู ไม่มี 550 275 13 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
502 Orange Potion ฟื้นฟู ไม่มี 200 100 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
515 Carrot ฟื้นฟู ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
516 Potato ฟื้นฟู ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
531 Apple Juice ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
530 Candy Cane ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
529 Candy ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
528 Monster's Feed ฟื้นฟู ไม่มี 60 30 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
526 Royal Jelly ฟื้นฟู ไม่มี 7,000 1,500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
525 Panacea ฟื้นฟู ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
523 Holy Water ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
522 Mastela Fruit ฟื้นฟู ไม่มี 8,500 4,250 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
521 Aloe Leaflet ฟื้นฟู ไม่มี 360 180 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
520 Hinalle Leaflet ฟื้นฟู ไม่มี 150 75 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
519 Milk ฟื้นฟู ไม่มี 25 12 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
518 Honey ฟื้นฟู ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
517 Meat ฟื้นฟู ไม่มี 50 25 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป