รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11119] จำนวนหน้า [556] แสดงจำนวนที่ [201-220]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม ▲
566 Tom Yum Goong ฟื้นฟู ไม่มี 10,000 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
565 Vita500 ฟื้นฟู ไม่มี 580 290 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
564 Rice Ball ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
563 Doublecrust Swiss Fondue ฟื้นฟู ไม่มี 1,200 600 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
562 Doublecrust Swiss Fondue ฟื้นฟู ไม่มี 100 50 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
561 White Chocolate ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 2,500 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
572 Lucky Cookie ฟื้นฟู ไม่มี 1,000 500 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
573 Chocolate Drink ฟื้นฟู ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
574 Egg ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
585 Brusti ฟื้นฟู ไม่มี 2 1 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
584 Fish Cake Soup ฟื้นฟู ไม่มี 100 50 6 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
583 Ketupat Sayur ฟื้นฟู ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
582 Orange ฟื้นฟู ไม่มี 300 150 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
581 Edible Mushroom ฟื้นฟู ไม่มี 40 20 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
580 Bread ฟื้นฟู ไม่มี 150 75 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
579 Fresh Fish ฟื้นฟู ไม่มี 250 125 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
578 Strawberry ฟื้นฟู ไม่มี 200 0 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
577 Bag of Grain ฟื้นฟู ไม่มี 200 100 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
576 Prickly Fruit ฟื้นฟู ไม่มี 540 270 6 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
575 2nd Anniversary Cake ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่