รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11119] จำนวนหน้า [556] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ▲ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
6911 (Limited) Purified Eluminium ขยะ ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17512 (Limited) Purified Eluminium Box(30) กดใช้ ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6910 (Limited) Purified Oridecon ขยะ ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17513 (Limited) Purified Oridecon Box(30) กดใช้ ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6833 (Limited) Token of Ziegfried ขยะ ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17467 (Limited) Token of Ziegfried Box(50) กล่อง Cash Shop ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
22894 (Limited)2015 Neuralizer กดใช้ ไม่มี 20 10 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17547 (Limited)2015 Neuralizer Box กดใช้ ไม่มี 20 10 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
22895 (Limited)2015 Status Initialization Volume กดใช้ ไม่มี 20 10 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17548 (Limited)2015 Status Initialization Volume Box กดใช้ ไม่มี 20 10 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6846 (Limited)Gym Membership Card การ์ด ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17475 (Limited)Gym Membership Card Box(10) กล่อง Cash Shop ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17549 (Limited)High Density Bradium Box(30) กดใช้ ไม่มี 20 10 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6906 (Limited)High Density Kalunium ขยะ ไม่มี 20 10 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
17550 (Limited)High Density Kalunium Box(30) กดใช้ ไม่มี 20 10 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
22896 (Limited)Old Status Initialization Volume กดใช้ ไม่มี 20 10 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6239 +11 Armor Refine Ticket ขยะ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6238 +11 Weapon Refine Ticket ขยะ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6457 +5 Armor Refine Ticket ขยะ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6456 +5 Weapon Refine Ticket ขยะ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป