รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [11119] จำนวนหน้า [556] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ▼ ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
44024 ??????????????????????? 10 % ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44023 ??????????????????????? 5 % ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44022 Lucky Egg V.7 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44021 RGZ 2019 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44020 C Maple Which Falls 7 ??? กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44019 C Flutter Butterfly 7 ??? กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44018 Pets Lucky V.1 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44017 ???? Love Feeling 7 ??? กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44016 Lucky Egg V.10 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44015 Lucky Egg V.9 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44014 Lucky Egg V.8 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44013 Lucky Egg V.7 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44012 Lucky Egg V.6 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44011 Lucky Egg V.5 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44010 Promotion Box V.8 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44009 Promotion Box V.7 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44008 Promotion Box V.6 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44007 Promotion Box V.5 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44006 Promotion Box V.4 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44005 Lucky Egg V.4 กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป