กำลังดูไอเทม

#997: Great Nature

รหัสไอเทม 997 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Great_Nature__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Great Nature ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 3,000 น้ำหนัก 30
ราคาขาย 1,500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม หินรูปแท่งปลายแหลม สีเหลืองแกมเขียว มีพลังของดินแฝงอยู่
_
น้ำหนัก : 30

Great Nature ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2655 Elusive Sleeper 25% 81 Formless Level 2 Earth
2656 Special Sleeper 25% 81 Formless Level 2 Earth
1386 Sleeper 1% 87 Formless Level 2 Earth
1300 Caterpillar 0.5% 91 Insect Level 1 Earth
2876 Furious Caterpillar 0.5% 121 Insect Level 1 Earth
2368 Lichtern 0.4% 147 Formless Level 4 Ghost
1165 Sandman 0.35% 60 Formless Level 3 Earth
2674 Special Sandman 0.35% 61 Formless Level 3 Earth
1121 Giearth 0.3% 52 Demon Level 1 Earth
1838 Knocker 0.3% 50 Demon Level 1 Earth
2786 Knocker Ringleader 0.3% 126 Demon Level 1 Earth
2644 Special Stalactic Golem 0.3% 89 Formless Level 4 Neutral
1278 Stalactic Golem 0.3% 85 Formless Level 4 Neutral
2640 Special Sting 0.25% 84 Formless Level 3 Earth
1207 Sting 0.25% 83 Formless Level 3 Earth
1194 Arclouze 0.2% 74 Insect Level 2 Earth
2358 Arclouze (Nightmare) 0.2% 134 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 0.2% 107 Formless Level 3 Neutral
1717 Ferus 0.2% 69 Dragon Level 2 Earth
2832 Furious Ferus 0.2% 126 Dragon Level 2 Earth
2893 Special Arclouze 0.2% 87 Formless Level 3 Neutral
2133 Angra Mantis 0.1% 144 Insect Level 2 Earth
2900 Elusive Angra Mantis 0.1% 144 Insect Level 2 Earth
1516 Mi Gao 0.1% 82 Formless Level 3 Earth
2793 Special Mi Gao 0.1% 83 Formless Level 3 Earth
2901 Swift Angra Mantis 0.1% 144 Insect Level 2 Earth
2641 Special Stem Worm 0.05% 84 Plant Level 1 Wind
1215 Stem Worm 0.05% 67 Plant Level 1 Wind

Great Nature ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย